12 januari 2023

Ontwikkeling van de wet op het sorteren van bioafval

Bronscheiding van bioafval zal vanaf 2024 voor iedereen in Europa verplicht zijn, zoals bepaald in de EU-afvalrichtlijn.

Leila KANACHE
Webmarketer